La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w maju 2014 r. 6 Juin 2014 imprimer

 • Nombre de chômeurs

            Jak wynika z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, w końcu maja 2014 r. en Cujavie-Poméranie restée enregistrée 137 447 bezrobotnych. Ce fut 6064 personnes (4,2%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 13 105 osób (8,7%) mniej niż w końcu maja 2013 roku. W maju 2013 r. liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 4420 osób (2,9%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu maja 2014 r. wyniosła 1993 tys. personnes i w odniesieniu do kwietnia 2014 r. spadła o ponad 86 tys. personnes (w analogicznym okresie w roku 2013 odnotowano w tym zakresie spadek o 79,3 tys. bezrobotnych).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

En mai 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, spadek liczby bezrobotnych wystąpił we wszystkich powiatach województwa: à partir de 36 osób w powiecie chełmińskim do 524 osób w powiecie inowrocławskim.

 • Nombre de postes à pourvoir et les lieux d'activation professionnelle

            W maju 2014 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 6276 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o 627 mniej niż w kwietniu 2014 r., d'un 1117 więcej niż w maju 2013 r.

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale