Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Wielokulturowość 9 Juni 2014 drucken

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu wraz z Helsińską Fundacją Praw Człowieka dnia 4 czerwca 2014r. zorganizowało szkolenie dla 18 doradców zawodowych z urzędów pracy woj. kujawsko-pomorskiego w ramach Projektu Weź kurs na wielokulturowość II . Szkolenie 8 – godzinne pt. Warsztat z komunikacji wielokulturowej dla doradców zawodowych. Obsługa klienta odmiennego kulturowo, migranta, cudzoziemca wzbudziło duże zainteresowanie jako wychodzące naprzeciw aktualnym zjawiskom na rynku pracy. Celem szkolenia było przekazanie niezbędnej wiedzy międzykulturowej, rozwój umiejętności efektywnej komunikacji z klientem odmiennym kulturowo oraz pogłębienie wrażliwości kulturowej doradców zawodowych. Po ukończeniu warsztatów doradca potrafi wspierać i skutecznie pracować z migrantem, uchodźcą, z osobami z różnych grup etnicznych, religijnych, z poszanowaniem ich praw, zgodnie z promowaną postawą antydyskryminacyjną.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung