The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wielokulturowość 9 June 2014 print

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu wraz z Helsińską Fundacją Praw Człowieka dnia 4 czerwca 2014r. zorganizowało szkolenie dla 18 doradców zawodowych z urzędów pracy woj. kujawsko-pomorskiego w ramach Projektu Weź kurs na wielokulturowość II . Szkolenie 8 – godzinne pt. Warsztat z komunikacji wielokulturowej dla doradców zawodowych. Obsługa klienta odmiennego kulturowo, migranta, cudzoziemca wzbudziło duże zainteresowanie jako wychodzące naprzeciw aktualnym zjawiskom na rynku pracy. Celem szkolenia było przekazanie niezbędnej wiedzy międzykulturowej, rozwój umiejętności efektywnej komunikacji z klientem odmiennym kulturowo oraz pogłębienie wrażliwości kulturowej doradców zawodowych. Po ukończeniu warsztatów doradca potrafi wspierać i skutecznie pracować z migrantem, uchodźcą, z osobami z różnych grup etnicznych, religijnych, z poszanowaniem ich praw, zgodnie z promowaną postawą antydyskryminacyjną.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance