La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wielokulturowość 9 Juin 2014 imprimer

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu wraz z Helsińską Fundacją Praw Człowieka dnia 4 czerwca 2014r. zorganizowało szkolenie dla 18 doradców zawodowych z urzędów pracy woj. kujawsko-pomorskiego w ramach Projektu Weź kurs na wielokulturowość II . Szkolenie 8 – godzinne pt. Warsztat z komunikacji wielokulturowej dla doradców zawodowych. Obsługa klienta odmiennego kulturowo, migranta, cudzoziemca wzbudziło duże zainteresowanie jako wychodzące naprzeciw aktualnym zjawiskom na rynku pracy. Celem szkolenia było przekazanie niezbędnej wiedzy międzykulturowej, rozwój umiejętności efektywnej komunikacji z klientem odmiennym kulturowo oraz pogłębienie wrażliwości kulturowej doradców zawodowych. Po ukończeniu warsztatów doradca potrafi wspierać i skutecznie pracować z migrantem, uchodźcą, z osobami z różnych grup etnicznych, religijnych, z poszanowaniem ich praw, zgodnie z promowaną postawą antydyskryminacyjną.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale