Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Biuletyn informacyjny WUP Toruń – maj 2014 16 czerwca 2014 drukuj

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu opublikował Biuletyn Informacyjny „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 05/2014, w którym zawarte są informacje dotyczące struktury i aktywizacji bezrobotnych w maju 2014 r.

W związku ze zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, od maja 2014 r. obowiązuje nowy katalog bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Obecnie, zgodnie z art. 49 ww. ustawy zalicza się do nich: bezrobotnych do 30 roku życia, bezrobotnych długotrwale, bezrobotnych powyżej 50 roku życia, bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, bezrobotnych niepełnosprawnych. Ustawa wprowadza również nowe formy pomocy (aktywizacji) dla bezrobotnych. Jednakże, z wyjaśnień przekazanych przez MPiPS wynika, że do końca bieżącego roku sprawozdawczość o rynku pracy prowadzona będzie w oparciu o dotychczas obowiązujące formularze sprawozdań. W związku z tym nie wszystkie aktualne dane będzie można porównywać z okresami wcześniejszymi. Z zapowiedzi Ministerstwa wynika, że do końca br. przewidywane jest wprowadzenie monitoringu, który umożliwi pozyskiwanie informacji wynikających wyłącznie z nowych przepisów ustawy. Informacje te zamieszczane będą także w bieżących numerach Biuletynu Informacyjnego WUP w Toruniu.

Więcej czytaj w Urząd->Publikacje->Biuletyny Informacyjne

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych