La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Bulletin VLO Torun – Mai 2014 16 Juin 2014 imprimer

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu opublikował Biuletyn Informacyjny „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 05/2014, qui contient des informations sur la structure et l'activation du chômage en mai 2014 r.

W związku ze zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, od maja 2014 r. obowiązuje nowy katalog bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Obecnie, zgodnie z art. 49 ww. ustawy zalicza się do nich: bezrobotnych do 30 roku życia, bezrobotnych długotrwale, bezrobotnych powyżej 50 roku żyroku życiaclass ="tr_" id="tr_11" data-token="YmV6cm9ib3RueWNoIGtvcnp5c3RhasSFY3ljaCB6ZSDFm3dpYWRjemXFhCB6IHBvbW9jeSBzcG_FgmVjem5lag,," data-source="">bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, bezrobotnych niepełnosprawnych. Ustawa wprowadza również nowe formy pomocy (activation) dla bezrobotnych. Jednakże, z wyjaśnień przekazanych przez MPiPS wynika, że do końca bieżącego roku sprawozdawczość o rynku pracy prowadzona będzie w oparciu o dotychczas obowiązujące formularze sprawozdań. W związku z tym nie wszystkie aktualne dane będzie można porównywać z okresami wcześniejszymi. Z zapowiedzi Ministerstwa wynika, że do końca br. przewidywane jest wprowadzenie monitoringu, który umożliwi pozyskiwanie informacji wynikających wyłącznie z nowych przepisów ustawy. Informacje te zamieszczane będą także w bieżących numerach Biuletynu Informacyjnego WUP w Toruniu.

Articles les plus lus dans le bureau->Publications->Bulletins d'information

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale