Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Szkolenie dla doradców klienta 23 Juni 2014 drucken

Auf 10 – 16 czerwca 2014r. doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu przeprowadzili szkolenia dla doradców klienta z Powiatowych Urzędów Pracy w Brodnicy, Chełmnie, Golubiu-Dobrzyniu, Grudziądzu, Wąbrzeźnie oraz dla Miasta Torunia i Powiatu Toruńskiego. W szkoleniach wzięło udział 78 doradców klienta, którzy zapoznali się z zasadami efektywnej komunikacji z klientem, pracy na zasobach klienta, ideą i głównymi założeniami Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz przepisami regulującymi tworzenie i obsługę IPD.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung