Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Zusätzliche Mittel aus dem Reservefonds für Arbeit Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik 27 Juni 2014 drucken

Auf 25 Juni 2014 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał środki rezerwy Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia, powyżej 50 roku życia oraz bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy, posiadających co najmniej 1 dziecko w wieku do lat 6 i osób bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną. Zgodnie z wnioskiem Marszałka obejmującym wnioski 19 powiatowych urzędów pracy, województwo kujawsko-pomorskie otrzymało w sumie środki w wysokości 13.141,2 tys. zł. W ramach tej kwoty przewiduje się zaktywizowanie osób bezrobotnych poprzez takie instrumenty rynku pracy m.in. jak: bon szkoleniowy, bon stażowy, bon na zasiedlenie, bon zatrudnieniowy, grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy oraz świadczenia aktywizacyjne.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung