The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Additional funds from the reserve fund of Labour Ministry of Labour and Social Policy 27 June 2014 print

On 25 June 2014 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał środki rezerwy Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 years, above 50 roku życia oraz bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy, posiadających co najmniej 1 dziecko w wieku do lat 6 i osób bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną. Zgodnie z wnioskiem Marszałka obejmującym wnioski 19 District Labour Offices, województwo kujawsko-pomorskie otrzymało w sumie środki w wysokości 13.141,2 thousand. zł. W ramach tej kwoty przewiduje się zaktywizowanie osób bezrobotnych poprzez takie instrumenty rynku pracy m.in. jak: bon szkoleniowy, bon stażowy, bon na zasiedlenie, bon zatrudnieniowy, grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy oraz świadczenia aktywizacyjne.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance