La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Des fonds supplémentaires provenant du fonds de réserve du Travail Ministère du Travail et de la Politique sociale 27 Juin 2014 imprimer

Sur 25 Juin 2014 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał środki rezerwy Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia, powyżej 50 roku życia oraz bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy, posiadających co najmniej 1 dziecko w wieku do lat 6 i osób bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną. Zgodnie z wnioskiem Marszałka obejmującym wnioski 19 powiatowych urzędów pracy, województwo kujawsko-pomorskie otrzymało w sumie środki w wysokości 13.141,2 tys. . W ramach tej kwoty przewiduje się zaktywizowanie osób bezrobotnych poprzez takie instrumenty rynku pracy m.in. jak: bon szkoleniowy, bon stażowy, bon na zasiedlenie, bon zatrudnieniowy, grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy oraz świadczenia aktywizacyjne.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale