Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Aktualizacja informacji lokalnej i sytuacji zawodów z wykształceniem wyższym 4 Juli 2014 drucken

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy zaprasza do zapoznania się z aktualnymi opracowaniami informacji lokalnej o sytuacji niżej wymienionych  zawodów z wykształceniem wyższym:

 • administrator baz danych
 • administrator sieci informatycznej
 • administrator systemów komputerowych
 • analityk informacji i raportów medialnych
 • analityk ruchu na stronach internetowych
 • biotechnolog
 • chemik
 • grafik komputerowy DTP
 • inżynier automatyki i robotyki
 • inżynier biocybernetyki i inżynierii biomedycznej
 • inżynier elektronik
 • Electrical Engineer
 • inżynier rolnictwa
 • inżynier technologii żywności
 • kosmetolog
 • lekarzmedycyna estetyczna
 • lekarz- geriatria
 • lekarz- medycyna ratunkowa
 • lekarz- onkologia kliniczna
 • lekarz- psychiatria
 • matematyk
 • menedżer zawartości serwisów internetowych
 • nauczyciel matematyki
 • nauczyciel przedszkola
 • optoelektronik
 • pedagog
 • programista aplikacji
 • projektant aplikacji sieciowych i multimediów
 • projektant baz danych
 • projektant wzornictwa przemysłowego
 • psycholog
 • specjalista do rozwoju oprogramowania systemów informatycznych
 • specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych
 • specjalista ds. finansów
 • specjalista ds. rachunkowości

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Informacja lokalna o zawodach.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung