The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktualizacja informacji lokalnej i sytuacji zawodów z wykształceniem wyższym 4 July 2014 print

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy zaprasza do zapoznania się z aktualnymi opracowaniami informacji lokalnej o sytuacji niżej wymienionych  zawodów z wykształceniem wyższym:

 • administrator baz danych
 • IT network administrator
 • administrator systemów komputerowych
 • analityk informacji i raportów medialnych
 • analityk ruchu na stronach internetowych
 • biotechnolog
 • chemist
 • grafik komputerowy DTP
 • automation and robotics engineer
 • inżynier biocybernetyki i inżynierii biomedycznej
 • Electronics Engineer
 • Electrical Engineer
 • agricultural engineer
 • food technology engineer
 • kosmetolog
 • lekarzmedycyna estetyczna
 • lekarz- geriatria
 • lekarz- medycyna ratunkowa
 • lekarz- onkologia kliniczna
 • lekarz- psychiatria
 • mathematician
 • menedżer zawartości serwisów internetowych
 • nauczyciel matematyki
 • kindergarten teacher
 • optoelektronik
 • pedagog
 • programista aplikacji
 • projektant aplikacji sieciowych i multimediów
 • projektant baz danych
 • projektant wzornictwa przemysłowego
 • psycholog
 • specjalista do rozwoju oprogramowania systemów informatycznych
 • specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych
 • specialist. Finance
 • specialist. Accounting

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Local Information about the event.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance