Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Vorläufige Informationen über die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Kujawien-im Juni 2014 r. 9 Juli 2014 drucken

 • Zahl der Arbeitslosen

            Jak wynika ze wstępnych danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, Ende Juni 2014 r. in Kujawien-Pommern blieb registriert 132 301 bezrobotnych. Dies war 4999 Menschen (3,6%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 13 480 osób (9,2%) mniej niż w końcu czerwca 2013 roku. W czerwcu 2013 r. liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 4771 osób (3,2%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu czerwca 2014 r. wyniosła 1914,8 tys. Menschen i w odniesieniu do maja 2014 r. spadła o prawie 71,9 tys. Menschen (w analogicznym okresie w roku 2013 odnotowano w tym zakresie spadek o 67,2 tys. bezrobotnych).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

Im Juni 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, spadek liczby bezrobotnych wystąpił we wszystkich powiatach województwa: von 6 osób w powiecie chełmińskim do 466 osób w Bydgoszczy.

 • Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

            W czerwcu 2014 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 5819 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o 437 mniej niż w maju 2014 r., aber 698 więcej niż w czerwcu 2013 r.

Dieałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung