Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

PUP Bydgoszcz przedłuża nabór uczestników projektu. 10 Juli 2014 drucken

Bitte seien geraten, że Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy przedłuża nabór uczestników do projektuPrzedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiegow ramach, którego osoby bezrobotne mogą starać się o dotację na otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Nabór formularzy rekrutacyjnych realizowany będzie auf 3-11 Juli 2014 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej projektu oraz w Punkcie Wspierania Samozatrudnienia w Bydgoszczy ul. Mennica 6 Parteien, pok. 1, pok. 7 so. 52 585-91-05, 52 585-91-11

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung