The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

PUP Bydgoszcz przedłuża nabór uczestników projektu. 10 July 2014 print

Please be advised, że Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy przedłuża nabór uczestników do projektuPrzedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiegow ramach, którego osoby bezrobotne mogą starać się o dotację na otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Nabór formularzy rekrutacyjnych realizowany będzie on 3-11 July 2014 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej projektu oraz w Punkcie Wspierania Samozatrudnienia w Bydgoszczy ul. Mennica 6 parties, pok. 1, pok. 7 such. 52 585-91-05, 52 585-91-11

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance