Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Kolejna aktualizacja zawodów z wykształceniem wyższym 11 Juli 2014 drucken

Doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku zapraszają do zapoznania się z aktualizacją 17 Wettbewerb:

 • specjalista do spraw rozwoju stron internetowych, Internetu i Intranetu
 • urbanista
 • specjalista do spraw public relations
 • artysta rzeźbiarz
 • specjalista dietetyk
 • inżynier mechanik
 • artysta grafik
 • specjalista do spraw integracji europejskiej
 • specjalista do spraw zamówień publicznych
 • lekarz dentysta
 • audiofonolog
 • architekt krajobrazu
 • architekt wnętrz
 • inżynier budownictwabudownictwo ogólne
 • inżynier geodeta
 • kartograf
 • kulturoznawca

Aktualne opracowania znajdują się w zakładce Informacja lokalna o zawodach.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung