The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Preliminary information on the situation on the labor market in Kuyavian-in July 2014 r. 7 August 2014 print

 • Number of unemployed

            Jak wynika ze wstępnych danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, the end of July 2014 r. in Kujawsko-Pomorskie remained registered 129 724 Unemployment. This was 2401 people (1,8%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 14 092 osoby (9,8%) mniej niż w końcu lipca 2013 roku. W lipcu 2013 r. liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 1965 osób (1,3%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu lipca 2014 r. wyniosła 1879,5 thousand. people i w odniesieniu do czerwca 2014 r. spadła o prawie 33,1 tys. people (w analogicznym okresie w roku 2013 odnotowano w tym zakresie spadek o 16,0 tys. Unemployment).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

In July 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, spadek liczby bezrobotnych wystąpił w 18 powiatach województwa: od 16 osób w powiecie wąbrzeskim do 419 osób w Grudziądzu. W 5 powiatach odnotowano wzrost liczby bezrobotnych: od 38 osób w powiecie włocławskim do 116 osób w powiecie toruńskim.

 • Number of job vacancies and places professional activation

            W lipcu 2014 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 7545 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o 1673 więcej niż w czerwcu 2014 r. i 1546 więcej niż w lipcu 2013 r.

Theałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance