La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w lipcu 2014 r. 7 Août 2014 imprimer

 • Nombre de chômeurs

            Jak wynika ze wstępnych danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, w końcu lipca 2014 r. en Cujavie-Poméranie restée enregistrée 129 724 bezrobotnych. Ce fut 2401 personnes (1,8%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 14 092 osoby (9,8%) mniej niż w końcu lipca 2013 roku. W lipcu 2013 r. liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 1965 osób (1,3%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu lipca 2014 r. wyniosła 1879,5 tys. personnes i w odniesieniu do czerwca 2014 r. spadła o prawie 33,1 tys. personnes (w analogicznym okresie w roku 2013 odnotowano w tym zakresie spadek o 16,0 tys. bezrobotnych).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

En Juillet 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, spadek liczby bezrobotnych wystąpił w 18 powiatach województwa: od 16 osób w powiecie wąbrzeskim do 419 osób w Grudziądzu. W 5 powiatach odnotowano wzrost liczby bezrobotnych: od 38 osób w powiecie włocławskim do 116 osób w powiecie toruńskim.

 • Nombre de postes à pourvoir et les lieux d'activation professionnelle

            W lipcu 2014 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 7545 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o 1673 więcej niż w czerwcu 2014 r. i 1546 więcej niż w lipcu 2013 r.

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale