The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Activation of the unemployed in July 2014 r. 12 August 2014 print

In July 2014 the record PUP Kuyavian- wyłączono 16 190 bezrobotnych (the 1,1% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 10,8% less than in July 2013 & nbsp; r.).

Work – 6770 people - were 41,8% general exemptions (w czerwcu było to odpowiednio: 6729 persons and 41,1%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 6092 bezrobotnych (o 3,2% więcej niż w czerwcu), natomiast zatrudnienie subsydiowane – 678 osób (o 18,1% mniej). Intervention work started 97 osób (o 58 osób mniej niż w czerwcu), natomiast roboty publiczne – 194 osoby (the 47 osób mniej). In July 129 bezrobotnych zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia działalności gospodarczej (w czerwcu – 164 osoby), a 252 osoby podjęły pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego (wobec 249 osób w czerwcu). Others took the form of subsidized employment 6 bezrobotnych (w czerwcu – 19 osób).

Due Start training z ewidencji wyłączono 640 Unemployment (o 73 osoby mniej niż w czerwcu), internships started 1531 Unemployment (the 344 osoby mniej), socially useful work adopted 350 Unemployment (the 164 osoby więcej), nikt nie rozpoczął adult vocational training (tak samo jak w czerwcu).

Według stanu w dniu 31 July 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 23 174 bezrobotnych (wobec 22 916 osób w końcu czerwca), including:

–      331 bezrobotnych odbywało szkolenia (w czerwcu – 608 people),

      12 676 bezrobotnych odbywało staże (w czerwcu – 12 232 osoby),

–      8 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w czerwcu – 8 people),

–      1422 osoby pracowały w ramach prac interwencyjnych (w czerwcu – 1445 people),

–      1428 osób pracowało w ramach robót publicznych (w czerwcu – 1440 people),

–      2178 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w czerwcu – 2097 osób),

–      5131 osób zatrudnionych było w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy (w czerwcu – 5086 people);

      nie było osób, które odbywały szkolenia w ramach aktywnego poszukiwania pracy (tak samo jak w czerwcu).

In July 2014 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1855 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w czerwcu – 2467 osób), including 1741 osób – w projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w czerwcu – 2368 osób), a 95 osób rozpoczęło uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy (w czerwcu – 99 osób).

As of the end of July 2014 r. w Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 57 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 26 601 people.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

In July 2014 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 7860 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 33,9% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 31,0% więcej niż w lipcu 2013 r.). This was:

–      2141 availability of professional activation (w czerwcu – 1824 propozycje, w lipcu 2013 r. – 1823). Wśród nich było 1838 propozycji stażu (the 265 więcej niż w poprzednim miesiącu i o 368 więcej niż w lipcu 2013 r.), 303 propozr.je event of community work (o 52 więcej niż w poprzednim miesiącu, but 50 mniej niż w lipcu 2013 r.), there was a proposal of vocational training adults (tak samo jak przed miesiącem i przed rokiem);

–      5719 propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (558 na zatrudnienie subsydiowane i 5161 na zatrudnienie niesubsydiowane). Liczba propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wzrosła w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 41,3% (1671 miejsc), a w odniesieniu do lipca 2013 r. wzrost wyniósł 36,9% (1543 space). Liczba propozycji na zatrudnienie niesubsydiowane zwiększyła się o 46,8% w stosunku do poprzedniego miesiąca i o 54,4% w odniesieniu do lipca 2013 r., natomiast liczbar.ropozycji na zatrudnienie subsydiowane wzrosła o 4,7% w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale zmniejszyła się o 33,1% w stosunku do lipca 2013 r.).

For people with disabilities reported 198 proposals vacancies and of professional activation (including 30 in the form of subsidized), for up to 12 months from the date of graduation - 9 propozycji (wszystkie na zatrudnienie niesubsydiowane).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawały 5782 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 22 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w lipcu 2014 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 07/2014 w zakładce:

PUBLICATIONS - NEWSLETTERS INFORMATION - FOR THE YEAR 2014

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance