Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Zusätzliche Mittel aus dem Reservefonds für Arbeit Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik 18 August 2014 drucken

Auf 8 August 2014 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył dla województwa kujawsko-pomorskiego środki z rezerwy Funduszu Pracy  w kwocie 14 673 300 zł. Ww. środki  przeznaczone zostaną na realizację programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych do 30 roku życia, powyżej 50 roku życia, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, dla bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz osób bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną i na programy wspierania tworzenia i przystępowania do spółdzielni socjalnych.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung