The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Additional funds from the reserve fund of Labour Ministry of Labour and Social Policy 18 August 2014 print

On 8 August 2014 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył dla województwa kujawsko-pomorskiego środki z rezerwy Funduszu Pracy  w kwocie 14 673 300 zł. Ww. środki  przeznaczone zostaną na realizację programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych do 30 roku życia, above 50 rokyearsspan class ="tr_" id="tr_7" data-token="YsSZZMSFY3ljaCB3IHN6Y3plZ8OzbG5laiBzeXR1YWNqaSBuYSByeW5rdSBwcmFjeQ,," data-source="">będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, dla bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz osób bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną i na programy wspierania tworzenia i przystępowania do spółdzielni socjalnych.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance