The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Kolejne podpisane umowy w ramach Poddziałania 6.1.1 3 September 2014 print

Please be advised, that on low 13 August 2014 r. do 1 September 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zawarł kolejne 3 umowy o dofinansowanie projektu, wyłonione do dofinansowania w ramach konkursu nr 13/6.1.1/2014 for Submeasures 6.1.1 Support for the unemployed in the regional labor market. The total value of the above. contracts is 1 165 580,99 PLN.

Dotychczas w ramach konkursu nr 13/6.1.1/2014 zostały podpisane 23 umowy na łączną wartość 10 209 037,77 PLN. The level of funding is 100% value of projects, with the 85% the European Social Fund and 15% from the national.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance