La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Kolejne podpisane umowy w ramach Poddziałania 6.1.1 3 Septembre 2014 imprimer

S'il vous plaît noter, iż w dniach od 13 Août 2014 r. faire 1 Septembre 20r4 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zawarł kolejne 3 umowy o dofinansowanie projektu, wyłonione do dofinansowania w ramach konkursu nr 13/6.1.1/2014 dla Poddziałania 6.1.1 Soutien à l'emploi sur le marché du travail régional. Łączna wartość ww. umów wynosi 1 165 580,99 PLN.

Dotychczas w ramach konkursu nr 13/6.1.1/2014 zostały podpisane 23 umowy na łączną wartość 10 209 037,77 PLN. Poziom dofinansowania stanowi 100% wartości projektów, z tego 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego i 15% ze środków krajowych.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale