The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Szkolenie pn. “Bezpieczna praca za granicąw CIiPKZ w Bydgoszczy 4 September 2014 print

On 04.09.2014 r., at 10.00, w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy, odbyło się szkolenie BEZPIECZNA PRACA ZA GRANICĄ dla osób zainteresowanych pracą opiekunki/na osoby starszej w Niemczech.

Podczas spotkania poruszono kwestie tj.:
 
 • Jak znaleźć bezpieczną pracę za granicą?
 • Jak dobrze przygotować się do wyjazdu?
 • Jakie formalności należy załatwić?
 • Dlaczego warto legalnie pracować za granicą?
 • Czym zajmuje się Opiekunka osób starszych w Niemczech?

Spotkanie przeprowadziła Pani Natalia Guzinaasystentka ds. rekrutacji firmy ATERIMA MED/ We do care. Jest to agencja zatrudnienia organizująca usługi medyczne i paramedyczne. Firma ta specjalizuje się w szczególności  w zakresie opieki nad osobami starszymi, chorymi i niesamodzielnymi. Agencja świadczy usługi, rekrutuje i zatrudnia personel na potrzeby osób prywatnych oraz szpitali i placówek opiekuńczych na terenie Niemiec, Polski i Francji.

ATERIMA MED współpracuje z prowadzonym przez s. Annę Bałchan Stowarzyszeniem PoMOC, które pomaga m. in. ofiarom przemocy i handlu ludźmi. Celem tej działalności jest przekonanie osób wyjeżdżających do pracy za granicę, by zadbały o swoje bezpieczeństwo. Więcej informacji na stronachwww.po-moc.pl ; www.stopniewolnictwu.pl.

Spotkanie było również okazją do pozyskania informacji o aktualnych ofertach pracy dla osób rozważających wyjazd do pracy w Niemczech i zapoznania się z wymaganiami stawianymi kandydatom do tej pracy. 

Agencja wychodząc na przeciw potrzebie nabycia przez przyszłych opiekunów umiejętności porozumiewania się w języku niemieckim, organizuje bezpłatny kurs języka niemieckiego w Internecie, z którego można skorzystać pod adresem: www.opiekunki.aterima.pl

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance