Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Conference “Osoba niepełnosprawna w zatrudnieniu” w Bydgoszczy 8 September 2014 drucken

Auf 4 September 2014 r. odbyła się w Bydgoszczy konferencja nt. „Osoba niepełnosprawna w zatrudnieniu”.
Omówiono przepisy w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych, zasady dofinansowania pracodawców z tytułu zatrudnienia, uprawnienia pracownicze oraz wsparcie instytucjonalne  tychże osób.

W trakcie konferencji porad udzielali specjaliści z:

Organizatorem Konferencji był Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy przy współudziale Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach działań współtowarzyszących Małemu Festiwalowi „Ty i Ja”. Jego organizatorem było Stowarzyszenie Bez Ograniczeń w Bydgoszczy oraz Zespół Szkół nr 19 w Bydgoszczy. Ideą tego przedsięwzięcia było promowanie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

Przydatne informacje dotyczące tematyki poruszanej w trakcie konferencji, są dostępne na stronach:

 1. Efekty projektu PFRON pt. Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach, w wyniku którego powstały charakterystyki 200 zawodów zawierające m.in. informacje na temat wymagań, ewentualnych czynników utrudniających zatrudnienie, możliwości zatrudnienia w tych zawodach osób z określonym rodzajem niepełnosprawności oraz informacje o potrzebie przystosowania stanowisk pracy do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych.
 2. Serwis Pracodawców i Przedsiębiorców EKSPERT Platforma Dialogu Społecznego, zawierający aktualne treści z zakresu prawa i form zatrudniania niepełnosprawnych pracowników, informacje o instytucjach zajmujących się wsparciem dla pracodawców oraz możliwościach uzyskiwania przez przedsiębiorców pomocy finansowej. 
Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung