Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Vorläufige Informationen über die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Kujawien-im August 2014 r. 8 September 2014 drucken

 • Zahl der Arbeitslosen

            Jak wynika ze wstępnych danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, am Ende August 2014 r. in Kujawien-Pommern blieb registriert 128 147 bezrobotnych. Dies war 1435 Menschen (1,1%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 14 547 osób (10,2%) mniej niż w końcu sierpnia 2013 roku. W sierpniu 2013 r. liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 1122 osoby (0,8%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu sierpnia 2014 r. wyniosła 1 855 tys. Menschen i w odniesieniu do lipca 2014 r. spadła o 24 tys. Menschen (w analogicznym okresie w roku 2013 odnotowano w tym zakresie spadek o 9,9 tys. bezrobotnych).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

Im August 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, spadek liczby bezrobotnych wystąpił w 19 powiatach województwa: von 4 osób w powiecie wąbrzeskim do 331 osób w powiecie inowrocławskim. W 4 powiatach odnotowano wzrost liczby bezrobotnych: o 9 osób we Włocławku, o 26 osób w powiecie żnińskim, o 49 osób w powiecie włocławskim i o 69 osób w powiecie radziejowskim.

 • Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

            W sierpniu 2014 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 7172 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, o 688 mniej niż w lipcu 2014 r., aber 1592 więcej niż w sierpniu 2013 r.

Dieałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung