The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Preliminary information on the situation on the labor market in Kuyavian-in August 2014 r. 8 September 2014 print

 • Number of unemployed

            Jak wynika ze wstępnych danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, at the end of August 2014 r. in Kujawsko-Pomorskie remained registered 128 147 Unemployment. This was 1435 people (1,1%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 14 547 osób (10,2%) mniej niż w końcu sierpnia 2013 roku. W sierpniu 2013 r. liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 1122 osoby (0,8%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu sierpnia 2014 r. wyniosła 1 855 thousand. people i w odniesieniu do lipca 2014 r. spadła o 24 tys. people (w analogicznym okresie w roku 2013 odnotowano w tym zakresie spadek o 9,9 tys. Unemployment).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

In August 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, spadek liczby bezrobotnych wystąpił w 19 powiatach województwa: from 4 osób w powiecie wąbrzeskim do 331 osób w powiecie inowrocławskim. W 4 powiatach odnotowano wzrost liczby bezrobotnych: o 9 osób we Włocławku, o 26 osób w powiecie żnińskim, o 49 osób w powiecie włocławskim i o 69 osób w powiecie radziejowskim.

 • Number of job vacancies and places professional activation

            W sierpniu 2014 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 7172 vacancies and of professional activation, o 688 mniej niż w lipcu 2014 r., but 1592 więcej niż w sierpniu 2013 r.

Theałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance