La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Des informations préliminaires sur la situation sur le marché du travail en Cujavie-en Août 2014 r. 8 Septembre 2014 imprimer

 • Nombre de chômeurs

            Jak wynika ze wstępnych danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, à la fin de Août 2014 r. en Cujavie-Poméranie restée enregistrée 128 147 bezrobotnych. Ce fut 1435 personnes (1,1%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 14 547 osób (10,2%) mniej niż w końcu sierpnia 2013 roku. W sierpniu 2013 r. liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 1122 osoby (0,8%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu sierpnia 2014 r. wyniosła 1 855 tys. personnes i w odniesieniu do lipca 2014 r. spadła o 24 tys. personnes (w analogicznym okresie w roku 2013 odnotowano w tym zakresie spadek o 9,9 tys. bezrobotnych).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

En Août 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, spadek liczby bezrobotnych wystąpił w 19 powiatach województwa: à partir de 4 osób w powiecie wąbrzeskim do 331 osób w powiecie inowrocławskim. W 4 powiatach odnotowano wzrost liczby bezrobotnych: o 9 osób we Włocławku, o 26 osób w powiecie żnińskim, o 49 osób w powiecie włocławskim i o 69 osób w powiecie radziejowskim.

 • Nombre de postes à pourvoir et les lieux d'activation professionnelle

            W sierpniu 2014 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 7172 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, o 688 mniej niż w lipcu 2014 r., d'un 1592 więcej niż w sierpniu 2013 r.

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale