Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Analiza porównawcza działalności powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko-pomorskiego w 2013 roku 17 września 2014 drukuj

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu opublikował opracowanie “Analiza porównawcza działalności powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko-pomorskiego w 2013 roku” 

Publikacja ta prezentuje wybrane najważniejsze wskaźniki rynku pracy, aktywizacji bezrobotnych oraz wskaźniki administracyjne. Publikacja powstała na bazie obligatoryjnych sprawozdań ministerialnych: MPiPS-01 o rynku pracy wraz z załącznikiem nr 6 „Aktywne programy rynku pracy”, MPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy oraz MPiPS-06 o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy.

Opracowanie „Analiza porównawcza działalności powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko-pomorskiego w 2013 roku” można określić jednym z etapów w procesie benchmarkingu, który ma na celu wzrost roli publicznych służb zatrudnienia i jakości świadczonych przez nie usług oraz efektywniejsze wykorzystanie potencjału organizacyjnego i dostępnych środków.

Analiza składa się z trzech części zawierających: wskaźniki rynku pracy (m. in. stan i struktura bezrobocia, wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej), wskaźniki aktywizacji (m. in. podjęcia pracy oraz uczestnictwo w programach rynku pracy według form i uczestników), a także wskaźniki administracyjne (dotyczące m. in. liczby pośredników pracy i doradców zawodowych zatrudnionych w PUP). Dodatkowo przedstawiono również wsparcie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w ramach projektów z Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa (Poddziałanie 6.1.1. oraz Działań 6.2 i 6.3).

Więcej czytaj w Urząd->Publikacje->Publikacje dotyczące rynku pracy

Jak oceniasz tą stronę?
Dziękujemy za głosowanie

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych