Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Toruniu. 19 September 2014 drucken

Auf 18 September 2014 r. odbyło się pierwsze spotkanie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (WRRP), na którym Pan Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wręczył za dotychczasową pracę podziękowania członkom ustępującej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.

Następnie na podstawie zarządzenia nr 36/2014 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 September 2014 r. zostały wręczone akty powołania nowym członkom WRRP.

Na przewodniczącego, członkowie WRRP wyłonili Pana Michała Korolko (przedstawiciela organu jednostek samorządu terytorialnego), a na w-ce przewodniczącego Panią dr Monikę Kwiecińską-Zdrenkę (przedstawiciela nauki).
Podczas obrad członkowie WRRP pozytywnie zaopiniowali projekt kryteriów ustalania kwot środków FP na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2015 Jahr. Następnie zaopiniowanych zostało 17 kierunków kształcenia w trzech szkołach ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego.

W ostatnim punkcie spotkania Pan Artur Janas Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniuprzedstawił aktualną sytuację na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung