La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Toruniu. 19 Septembre 2014 imprimer

Sur 18 Septembre 2014 r. odbyło się pierwsze spotkanie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (WRRP), na którym Pan Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wręczył za dotychczasową pracę podziękowania członkom ustępującej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.

Następnie na podstawie zarządzenia nr 36/2014 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 Septembre 2014 r. zostały wręczone akty powołania nowym członkom WRRP.

Na przewodniczącego, członkowie WRRP wyłonili Pana Michała Korolko (przedstawiciela organu jednostek samorządu terytorialnego), a na w-ce przewodniczącego Panią dr Monikę Kwiecińską-Zdrenkę (przedstawiciela nauki).
Podczas obrad członkowie WRRP pozytywnie zaopiniowali projekt kryteriów ustalania kwot środków FP na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2015 année. Następnie zaopiniowanych zostało 17 kierunków kształcenia w trzech szkołach ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego.

W ostatnim punkcie spotkania Pan Artur Janas Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniuprzedstawił aktualną sytuację na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale