Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

V Międzynarodowe Targi Pracy – zapraszamy pracodawców i agencje zatrudnienia 23 September 2014 drucken

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu organizuje  w ramach sieci EURES V Międzynarodowe Targi Pracy, welche statt 4 listopada br. in Toruń.

Celem wydarzenia jest umożliwienie osobom poszukującym pracy kontaktu z pracodawcami oraz promocja europejskiego rynku pracy. Zapraszamy do udziału w targach pracodawców i agencje zatrudnienia, poszukujące kandydatów do pracy w kraju lub za granicą. Udział w targach jest bezpłatny.

Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt z Zespołem EURES w WUP, nr tel. 56 669 39 12, E-Mail: eures małpa wup kropka torun kropka pl .

V Międzynarodowe Targi Pracy – laden Arbeitgeber und Arbeitsvermittler drucken

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu organizuje  w ramach sieci EURES V Międzynarodowe Targi Pracy, welche statt 4 listopada br. in Toruń.

Celem wydarzenia jest umożliwienie osobom poszukującym pracy kontaktu z pracodawcami oraz promocja europejskiego rynku pracy. Zapraszamy do udziału w targach pracodawców i agencje zatrudnienia, poszukujące kandydatów do pracy w kraju lub za granicą. Udział w targach jest bezpłatny.

Zainteresowane podmioty prosimy o kontakt z Zespołem EURES w WUP, nr tel. 56 669 39 12, E-Mail: eures małpa wup kropka torun kropka pl .

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung