Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Zatrudnianie cudzoziemców wg uproszczonych procedurstatystyka 1 Oktober 2014 drucken

Z danych statystycznych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu wynika, że coraz więcej cudzoziemców w województwie kujawsko-pomorskim pracuje w ramach tzw. uproszczonej procedury zezwalającej na podjęcie zatrudnienia bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Ustawodawca określił, że procedurą mogą zostać objęci  obywatele Białorusi, Russland, Ukrainy, Mołdowy, Armenii  oraz Gruzji, a okres zatrudnienia nie może przekroczyć 6 Monate während der anschließenden 12 Monate. Ta formuła zatrudnienia jest coraz popularniejsza wśród pracodawców z uwagi na bezpłatną procedurę-wymagana jest tylko rejestracja przez pracodawcę oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy oraz uzyskanie na tej podstawie przez cudzoziemca wizy pobytowej uprawniającej do wykonywania pracy.

Według stanu na dzień 31.08.2014 r. Powiatowe Urzędy Pracy w naszym województwie zarejestrowały 4877  oświadczeń przy 2919 oświadczeniach za cały 2013 r. Najwięcej oświadczeń tj. 91,1% (4443) pracodawcy zarejestrowali dla obywateli  Ukrainy.

Bieżące dane statystyczne, aktualne przepisy oraz druki do pobrania dostępne na http://wup.torun.pl/urzad/zatrudnienie-cudzoziemcow/.

Ogólnopolskie dane statystyczne w zakresie rejestracji oświadczeń za I półrocze 2014 r. http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung