La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Zatrudnianie cudzoziemców wg uproszczonych procedurstatystyka 1 Octobre 2014 imprimer

Z danych statystycznych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu wynika, że coraz więcej cudzoziemców w województwie kujawsko-pomorskim pracuje w ramach tzw. uproszczonej procedury zezwalającej na podjęcie zatrudnienia bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Ustawodawca określił, że procedurą mogą zostać objęci  obywatele Białorusi, Rosji, Ukrainy, Mołdowy, Armenii  oraz Gruzji, a okres zatrudnienia nie może przekroczyć 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Ta formuła zatrudnienia jest coraz popularniejsza wśród pracodawców z uwagi na bezpłatną procedurę-wymagana jest tylko rejestracja przez pracodawcę oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy oraz uzyskanie na tej podstawie przez cudzoziemca wizy pobytowej uprawniającej do wykonywania pracy.

Według stanu na dzień 31.08.2014 r. Powiatowe Urzędy Pracy w naszym województwie zarejestrowały 4877  oświadczeń przy 2919 oświadczeniach za cały 2013 r. Najwięcej oświadczeń tj. 91,1% (4443) pracodawcy zarejestrowali dla obywateli  Ukrainy.

Bieżące dane statystyczne, aktualne przepisy oraz druki do pobrania dostępne na http://wup.torun.pl/urzad/zatrudnienie-cudzoziemcow/.

Ogólnopolskie dane statystyczne w zakresie rejestracji oświadczeń za I półrocze 2014 r. http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale