Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Młodzi bezrobotni na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2006 - 2013 2 Oktober 2014 drucken

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu opublikował analizę „Młodzi bezrobotni na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2006 – 2013”.

Opracowanie obejmuje swym zasięgiem lata 2006 - 2013 i zawiera – obok danych o zmianach w strukturze społeczno demograficznej – informacje o aktywizacji młodych bezrobotnych oraz przedstawia formy wsparcia kierowane do tej kategorii bezrobotnych, finansowane z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI PO KL. W publikacji zawarto również charakterystykę sytuacji na rynku pracy absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i działania podejmowane w celu dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy.

Mehr in der Lese-office->Veröffentlichungen->Veröffentlichungen auf dem Arbeitsmarkt

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung