Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Vorläufige Informationen über die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Kujawien September 2014 r. 7 Oktober 2014 drucken

 • Zahl der Arbeitslosen

            Jak wynika ze wstępnych danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, Ende September 2014 r. in Kujawien-Pommern blieb registriert 126 513 bezrobotnych. Dies war 1474 Menschen (1,2%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 17 010 osób (11,9%) mniej niż w końcu września 2013 roku. Im September 2013 r. liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 829 osób (0,6%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu września 2014 r. wyniosła 1 824 tys. Menschen i w odniesieniu do sierpnia 2014 r. spadła o 30 tys. osób (w analogicznym okresie w roku 2013 odnotowano w tym zakresie spadek zaledwie o 93 osoby).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

Im September 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, spadek liczby bezrobotnych wystąpił w 13 powiatach województwa: od 18 osób w powiecie golubsko-dobrzyńskim do 871 osób w powiecie inowrocławskim. W 10 powiatach odnotowano wzrost liczby bezrobotnych: od 19 osób w powiecie aleksandrowskim do 156 osób w powiecie nakielskim.

 • Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

            We wrześniu 2014 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 8120 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o 859 więcej niż w sierpniu 2014 r. i o 2930 mehr als im September 2013 r.

Dieałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung