The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Preliminary information on the situation on the labor market in Kuyavian-September 2014 r. 7 October 2014 print

 • Number of unemployed

            Jak wynika ze wstępnych danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, the end of September 2014 r. in Kujawsko-Pomorskie remained registered 126 513 Unemployment. This was 1474 people (1,2%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 17 010 osób (11,9%) mniej niż w końcu września 2013 roku. In September 2013 r. liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła w województwie o 829 osób (0,6%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu września 2014 r. wyniosła 1 824 thousand. people i w odniesieniu do sierpnia 2014 r. spadła o 30 thousand. osób (w analogicznym okresie w roku 2013 odnotowano w tym zakresie spadek zaledwie o 93 osoby).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

In September 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, spadek liczby bezrobotnych wystąpił w 13 powiatach województwa: od 18 osób w powiecie golubsko-dobrzyńskim do 871 osób w powiecie inowrocławskim. W 10 powiatach odnotowano wzrost liczby bezrobotnych: od 19 osób w powiecie aleksandrowskim do 156 osób w powiecie nakielskim.

 • Number of job vacancies and places professional activation

            We wrześniu 2014 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 8120 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o 859 więcej niż w sierpniu 2014 r. i o 2930 more than in September 2013 r.

Theałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance