Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Nabór do pracy w sektorze hotelarsko-gastronomicznym w Niemczech 9 Oktober 2014 drucken

Uprzejmie informujemy o naborze kandydatów do pracy w hotelach i restauracjach w Niemczech na stanowiska: kucharz/kucharka, kelner/kelnerka, recepcjonista/recepcjonistka, wykwalifikowany personel serwisu i gastronomii. Rekrutacja prowadzona jest w ramach sieci EURES przez Niemiecki Urząd Pracy.

Więcej informacji nt. zatrudnienia uzyskać będzie można podczas V Międzynarodowych Targów Pracy, welche statt 4 listopada 2014 r. w Copernicus Toruń Hotel, BIENENSTOCK. Philadelphia Boulevard 11, in Stunden 10:00-16:00. Na targach obecni będą doradcy EURES z Niemiec odpowiedzialni za rekrutację w sektorze hotelarsko-gastronomicznym. Osoby zainteresowane pracą proszone są o stawienie się na targach z CV w języku niemieckim i dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i doświadczenie.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung