The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Nabór do pracy w sektorze hotelarsko-gastronomicznym w Niemczech 9 October 2014 print

Uprzejmie informujemy o naborze kandydatów do pracy w hotelach i restauracjach w Niemczech na stanowiska: kucharz/kucharka, kelner/kelnerka, recepcjonista/recepcjonistka, wykwalifikowany personel serwisu i gastronomii. Rekrutacja prowadzona jest w ramach sieci EURES przez Niemiecki Urząd Pracy.

More information about. zatrudnienia uzyskać będzie można podczas V Międzynarodowych Targów Pracy, which will be held 4 November 2014 r. w Copernicus Toruń Hotel, st. Philadelphia Boulevard 11, in hours 10:00-16:00. Na targach obecni będą doradcy EURES z Niemiec odpowiedzialni za rekrutację w sektorze hotelarsko-gastronomicznym. Osoby zainteresowane pracą proszone są o stawienie się na targach z CV w języku niemieckim i dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i doświadczenie.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance