Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Ogólnopolski Tydzień KarieryJak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy” 20-24 Oktober 2014 17 Oktober 2014 drucken

Ogólnopolski Tydzień Kariery to inicjatywa mająca na celu propagowanie idei doradztwa zawodowego, jako całożyciowego procesu wspomagania rozwoju każdego człowieka.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy wpisując się w organizację OTK przygotowało w dniach 20 - 24 Oktober 2014 r. dla wszystkich chętnych bezpłatne warsztaty oraz konsultacje indywidualne.

22.10.2014 r.  Adaptacja w miejscu pracy – zajęcia warsztatowe
23.10.2014 r.
  Nie daj się stresowi – jak nim zarządzać?
20-22.10.2014
r.  konsultacje indywidualne (np. przygotowanie cv i listu motywacyjnego, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą itp.)
23.10.2014 r. odbędą się Targi Pracy OFFERTY w hali Łuczniczka w Bydgoszczy, gdzie przy stoisku nr 3 doradcy będą udzielali konsultacji.  Więcej informacji na temat targów na stronie organizatorów Porozumienia Bydgoskich Biur Karier : http://www.offerty.byd.pl/

 Zapraszamy do udziału!

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung