The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Ogólnopolski Tydzień KarieryJak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy” 20-24 October 2014 17 October 2014 print

Ogólnopolski Tydzień Kariery to inicjatywa mająca na celu propagowanie idei doradztwa zawodowego, jako całożyciowego procesu wspomagania rozwoju każdego człowieka.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy wpisując się w organizację OTK przygotowało w dniach 20 – 24 October 2014 r. dla wszystkich chętnych bezpłatne warsztaty oraz konsultacje indywidualne.

22.10.2014 r.  Adaptacja w miejscu pracy – zajęcia warsztatowe
23.10.2014 r.
  Nie daj się stresowi – jak nim zarządzać?
20-22.10.2014
r.  konsultacje indywidualne (np. przygotowanie cv i listu motywacyjnego, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą itp.)
23.10.2014 r. odbędą się Targi Pracy OFFERTY w hali Łuczniczka w Bydgoszczy, gdzie przy stoisku nr 3 doradcy będą udzielali konsultacji.  Więcej informacji na temat targów na stronie organizatorów Porozumienia Bydgoskich Biur Karier : http://www.offerty.byd.pl/

 Zapraszamy do udziału!

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance