Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

V Międzynarodowe Targi Pracy w Toruniu 20 Oktober 2014 drucken

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu serdecznie zaprasza na V Międzynarodowe Targi Pracy organizowane w ramach Europejskich Służb Zatrudnienia EURES. Messe stattfinden wird 4 listopada br. in Toruń, w Copernicus Toruń Hotel, Philadelphia Boulevard 11, in Stunden 10:00 – 16:00.

W wydarzeniu udział wezmą wystawcy z kraju i zagranicy, w tym agencje zatrudnienia, doradcy EURES z krajów UE oraz przedstawiciele instytucji związanych z rynkiem pracy (Broszura V MTP z wystawcami  poniżej).

Osoby poszukujące zatrudnienia będą mogły zapoznać się z ofertami pracy z regionu oraz zagranicy oraz odbyć rozmowę kwalifikacyjną (prosimy zabrać CV).  W czasie trwania Targów będzie można także uzyskać informacje na temat praw pracowniczych, zasiłków uzyskiwanych po pracy za granicą oraz  dotacji i mikropożyczek na otwarcie działalności gospodarczej.

Zapraszamy!

Broszura V MTPwystawcy.

 

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung