The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

V Międzynarodowe Targi Pracy w Toruniu 20 October 2014 print

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu serdecznie zaprasza na V Międzynarodowe Targi Pracy organizowane w ramach Europejskich Służb Zatrudnienia EURES. Fair will be held 4 listopada br. in Toruń, w Copernicus Toruń Hotel, Philadelphia Boulevard 11, in hours 10:00 – 16:00.

W wydarzeniu udział wezmą wystawcy z kraju i zagranicy, w tym agencje zatrudnienia, doradcy EURES z krajów UE oraz przedstawiciele instytucji związanych z rynkiem pracy (Broszura V MTP z wystawcami  poniżej).

Osoby poszukujące zatrudnienia będą mogły zapoznać się z ofertami pracy z regionu oraz zagranicy oraz odbyć rozmowę kwalifikacyjną (prosimy zabrać CV).  W czasie trwania Targów będzie można także uzyskać informacje na temat praw pracowniczych, zasiłków uzyskiwanych po pracy za granicą oraz  dotacji i mikropożyczek na otwarcie działalności gospodarczej.

Zapraszamy!

Broszura V MTPwystawcy.

 

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance