La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

V Międzynarodowe Targi Pracy w Toruniu 20 Octobre 2014 imprimer

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu serdecznie zaprasza na V Międzynarodowe Targi Pracy organizowane w ramach Europejskich Służb Zatrudnienia EURES. Foire aura lieu 4 listopada br. à Toruń, w Copernicus Toruń Hotel, Boulevard Philadelphie 11, en heures 10:00 – 16:00.

W wydarzeniu udział wezmą wystawcy z kraju i zagranicy, w tym agencje zatrudnienia, doradcy EURES z krajów UE oraz przedstawiciele instytucji związanych z rynkiem pracy (Broszura V MTP z wystawcami  poniżej).

Osoby poszukujące zatrudnienia będą mogły zapoznać się z ofertami pracy z regionu oraz zagranicy oraz odbyć rozmowę kwalifikacyjną (prosimy zabrać CV).  W czasie trwania Targów będzie można także uzyskać informacje na temat praw pracowniczych, zasiłków uzyskiwanych po pracy za granicą oraz  dotacji i mikropożyczek na otwarcie działalności gospodarczej.

Zapraszamy!

Broszura V MTPwystawcy.

 

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale