Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim na tle Polski i województw we wrześniu 2014 r. 31 Oktober 2014 drucken

Według stanu w końcu września 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 126 394 bezrobotnych. Pod względem liczby bezrobotnych województwo zajmowało 6. Ort im Land.

W odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych w regionie zmniejszyła się o 1,2%, a w stosunku do września roku 2013 spadek wyniósł 11,9% (w kraju w odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 1,7%, a w porównaniu z wrześniem 2013 r. wystąpił spadek o 12,5%).

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie kujawsko-pomorskim we wrześniu wyniosła 15,7%. Pod względem wysokości stopy bezrobocia województwo kujawsko-pomorskie zajmowało 2. Ort im Land.

W odniesieniu do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia w regionie zmniejszyła się o 0,1 pkt. proc., a w stosunku do września 2013 r. – o 1,8 pkt. proc. (rspan class ="tr_" id="tr_22" data-token="dyBrcmFqdSBzdG9wYSBiZXpyb2JvY2lhIHptbmllanN6ecWCYSBzacSZIG8," data-source="">w kraju stopa bezrobocia zmniejszyła się o 0,2 pkt. proc w porównaniu z poprzednim miesiącem oraz o 1,5 pkt. proc. w stosunku do września 2013 r. i wyniosła 11,5%).*

      * auf 19.09.2014 r. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy przekazał korektę danych dotyczących stopy bezrobocia za okres od grudnia 2013 r. do lipca 2014 r.

W załączeniu przedstawiamy grafiki ilustrujące zmiany liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim (ogółem i w powiatach) na tle Polski i innych województw.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung