Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Podsumowanie VI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w CIiPKZ we Włocławku 31 Oktober 2014 drucken

W ramach VI  Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, auf 20-24 października 2014r. doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku przy współudziale doradców z powiatowych urzędów pracy z Aleksandrowa Kujawskiego, Lipna, Radziejowa, Rypina i Włocławka przeprowadzili zajęcia z uczniami 31 klas szkół ponadgimnazjalnych.                                                                                             

W sumie w zajęciach z zakresu informacji zawodowej grupowej wzięło udział 617 uczniów i 19 studentów,  natomiast  indywidualnie z doradcami spotkało się 318 Menschen.

Poniżej szkoły, które przystąpiły do wspólnych obchodów OTK 2014 na terenie działania zaprzyjaźnionych urzędów pracy, w których odbyły się zajęcia z zakresu informacji zawodowej grupowej i indywidualnej:

 1. Zespół Szkół Technicznych  im. Ziemi  Dobrzyńskiej w Lipnie3 klasy 

2. Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem4 klasy

3. Zespół  Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim4 klasy 

4. Zespół Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim5 klas

5. Zespół  Szkół nr 3 w Rypinie 3  klasy

6. Zespół  Szkół w Nadrożu3 klasy

7. Zespół Szkół i Placówek im. . Łokietka w Radziejowie4 klasy

8. Zespół  Szkół  Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej  w Starym Brześciu3 klasy

9. Zespół Szkół  Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu2 klasy

10. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku -spotkanie ze studentami pt. „Komunikacja interpersonalna”         

Oprócz spotkań wyjazdowych (zajęcia w szkołach i na Uczelni) w siedzibie Urzędu odbyły się dyżury doradców, którzy udzielali informacji m. in. z zakresu rozpoczynania działalności gospodarczej, planowania kariery zawodowej oraz przygotowywania dokumentów aplikacyjnych. Skorzystało z tej możliwości 35  osób.

 Wszystkim partnerom serdecznie dziękujemy!

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung