The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Raport z OTK 2014 w Bydgoszczy 4 November 2014 print

Jak co roku, on 20 -24 października br., doradcy zawodowi oraz pośrednicy pracy z bydgoskiego Oddziału Zamiejscowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, brali czynny udział w realizacji różnych inicjatyw w ramach VI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Ideą przewodnią tegorocznej edycji OTK było hasło: Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy“.  

Wśród  zrealizowanych działań znalazły się m.in. :

 • zajęcia adresowane do uczniów zrealizowane w:
  Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2 w Bydgoszczy:  Planowanie kariery zawodowej (20.10.2014) iRozmowa kwalifikacyjna (24.10.2014)
  and
  Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy, gdzie przeprowadzonoJak dobrze zaprezentować się w pierwszej pracy?” (21.10.2014)
 • prezentacja dla nauczycieli gimnazjum  w czasie konferencji zorganizowanej przez Szkolny Ośrodek Kariery w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy nt.: Zawód dla wszystkich?” (22.10.2014)
 • zajęcia dla klientów CIiPKZ w Bydgoszczy o tematyce:
  Mój debiut na rynku pracy. Stres i wypalenie zawodowe. (21.10.2014) – nowa oferta tematyczna warsztatów skierowana do osób debiutujących na rynku pracy.
  Mój debiut na rynku pracy. Adaptacja w miejscu pracy. (22.10.2014) – nowa oferta tematyczna warsztatów skierowana do osób debiutujących na rynku pracy.
  Mapa możliwości zawodowych. Nie daj się stresowi  jak nim zarządzać (23.10.2014)
 • doradcy zawodowi pełnili również dyżury dla studentów na terenie Uniwersytetów: Technologiczno- Przyrodniczego (21.10.2014) oraz Kazimierza Wielkiego (22.10.2014) oraz udzielali konsultacji nt. pisania dokumentów aplikacyjnych dla klientów w siedzibie Centrum (20-22; 24.10.2014)
 • pracownicy urzędu uczestniczyli również jako wystawcy w Targach Pracy i Promocji Pracodawców OFFerty 2014, które odbyły się w hali sportowowidowiskowej Łuczniczka w Bydgoszczy (23.10.2014)

Przygotowana z propozycja Centrum spotkała się z zainteresowaniem i aktywnym udziałem wszystkich adresatów. Łącznie w trakcie trwania Tygodnia Kariery z naszych usług skorzystało 477 people.

Zespół pracowniczy serdecznie dziękuje wszystkim partnerom za współpracę oraz uczestnikom za udział w przygotowanych przedsięwzięciach.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance