The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Relacja z IX Targów Pracy i Promocji Pracodawców OFFerty 2014 4 November 2014 print

Jak co roku, on 23 października br. w Hali WidowiskowoSportowej Łuczniczka w Bydgoszczy, odbyły się
IX Targi Pracy i Promocji Pracodawców OFFerty 2014.

Tegoroczna myśl przewodnia targów to: Nasze OFFertyTwój Sukces !!!”

W targach wzięło udział 56 wystawców, wśród nich byli również pracownicy bydgoskiego Oddziału Zamiejscowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
Doradcy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy udzielali gościom targów konsultacji z zakresu tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz  informacji o ofercie usług, obecny pośrednik pracy przedstawiał aktualne oferty pracy, znajdujące się w bazie ofert.
Stoisko urzędu cieszyło się zainteresowaniem ze strony odwiedzających. Odwiedziło je w sumie 210 people.

Więcej szczegółów z przebiegu targów można znaleźć na stronie internetowej OrganizatoraPorozumienia Bydgoskich Biur Karier:  www.offerty.byd.pl

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance