Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

II Targi Pracy Bez Barier w Bydgoszczy 6 November 2014 drucken

Heute, tj. 06.11.2014 r., na terenie kampusu  Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, in sali gimnastycznej (budynek M), przy ul. Garbary 2, , in Stunden 10.00 -13.00 odbędą się II Targi Pracy Bez Barier.

Targi są organizowane z myślą o osobach posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Wydarzenie organizowane jest przez Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Targi Pracy są okazją do wymiany informacji i uwag między osobami poszukującymi pracy lub zdecydowanymi na udział w procesie aktywizacji zawodowej, a podmiotami jakimi są pracodawcy otwartego i chronionego rynku pracy, organizacje pożytku publicznego (NGO), komercyjne agencje zatrudnienia oraz placówki edukacyjne (Office of Career Services). Istotą spotkania jest możliwość bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, zapoznania się z profilem działalności firmy oraz zasadami prowadzonej rekrutacji. Udział w targach zapowiedziało ponad 20 wystawców.

UDZIAŁ W TARGACH JEST BEZPŁATNY.

Doradcy z bydgoskiego Centrum również tam będą.

Zapraszamy

Herunterladen PLAKAT

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung