Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w październiku 2014 r. 10 November 2014 drucken

 • Zahl der Arbeitslosen

            Jak wynika ze wstępnych danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy, w końcu października 2014 r. in Kujawien-Pommern blieb registriert 123 189 bezrobotnych. Dies war 3205 Menschen (2,5%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 19 899 osób (13,9%) mniej niż w końcu października 2013 roku. W październiku 2013 r. liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się w województwie o 435 osób (0,3%).

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu października 2014 r. wyniosła 1786 tys. Menschen i w odniesieniu do września 2014 r. spadła o ponad 36 tys. osób (w analogicznym okresie w roku 2013 odnotowano w tym zakresie spadek o 7953 osoby).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

W październiku 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, spadek liczby bezrobotnych wystąpił w 20 powiatach województwa: von 27 osób w powiecie brodnickim do 613 osób w powiecie inowrocławskim. W 3 powiatach odnotowano wzrost liczby bezrobotnych: die 38 osób w powiecie golubsko-dobrzyńskim, 53 osoby w powiecie aleksandrowskim i  99 osób w powiecie świeckim.

 • Zahl der offenen Stellen und Orten berufliche Aktivierung

            W październiku 2014 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim pozyskały 7096 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, o 1155 mniej niż we wrześniu 2014 r., aber 2298 więcej niż w październiku 2013 r.

Dieałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung